Badania czyli 13 pytań o marketing restauracji hotelowych


restauracje hotelowe marketing badania

W Booking Solutions tym razem wzięliśmy pod lupę restauracje w polskich hotelach. Zadaliśmy hotelarzom i menedżerom restauracji hotelowych 13 pytań na temat funkcjonowania gastronomii w ich obiektach! Jakie to były pytania i co z tego wyszło? Jakie odpowiedzi otrzymaliśmy? Przekonajmy się!

Główne źródła przychodu w restauracji

przychody w restauracjach hotelowych

Pytając o źródła przychodu, daliśmy hotelowym restauratorom 6 opcji, przy czym było to pytanie wielokrotnego wyboru. Respondenci mogli wybrać spośród następujących możliwości:

 • Wesela – 28,3%
 • Imprezy okolicznościowe – 39,6%
 • Goście z ulicy – 34%
 • Goście hotelowi – 69,8%
 • Eventy i spotkania firmowe – 22,6%
 • Room Service – 7,5%

Gołym okiem widać, iż w przypadku pytań o główne źródło przychodu, zarządzający restauracjami wskazują w doskonałej większości na Gości hotelowych (69,8%). Imprezy okolicznościowe, występują tutaj jako następne w kolejności źródło, jednak jako najważniejsze z nich, wskazane zostało przez 39,6% badanych, czyli 30,2% osób mniej, aniżeli w przypadku Gości hotelu.

34% respondentów wskazuje na Gości z ulicy jako najbardziej istotne źródło przychodów restauracyjnych, więc wysnuć można, iż ponad ⅓ restauratorów hotelowych nie ma problemów z codziennym zapełnieniem swojego podmiotu gastronomicznego.

Zapewne czynników decydujących o tym, dlaczego w tym konkretnym przypadku tak bywa, mamy mnóstwo. Od wielkości i renomy danej kuchni, przez wielkość miejscowości, aż po konkretną lokalizację i okoliczną konkurencję. Czynnikiem mogą również być przyzwyczajenia mieszkańców.

Co ciekawe, niecałe 30% pytanych (28,3%), wskazało na wesela jako najbardziej istotne źródło przychodów. W tym przypadku, również można rozumieć to dwojako, albo restauracja to podmiot “finansowo niezależny” od organizacji wesel, albo mamy do czynienia z brakiem chętnych, czy też po prostu nie organizuje wesel u siebie.

22,6% wskazało na eventy i spotkania firmowe organizowane w restauracji, więc dla ponad ¼ badanych organizacja spotkań czy świąt dla firm stanowi ponadprzeciętne źródło. Ostatnim badanym elementem był Room Service, czyli obsługa “Do pokoju”. Wynik 7,5% świadczy o tym, że wiele obiektów traktuje to marginalnie, bądź też po prostu nie oferuje tego elementu w swoich restauracjach. Tutaj znów, rozbierając to na czynniki można wziąć pod uwagę całe otoczenie hotelu i restauracji oraz czynniki zewnętrzne.

Czy restauracja zarabia?

czy restauracja hotelowa zarabia

Pytanie z pozoru problematyczne. Otwarte mówienie o zarobkach i zyskach wciąż bywa w naszym kraju tematem tabu, stąd zbadanie tegoż aspektu może przysporzyć kłopotu. Podjęliśmy próbę zweryfikowania tego elementu i o dziwo większego problemu nie było, bo wówczas, gdy mówiliśmy ogólnie o rentowności, aż 86,5% badanych odpowiedziało jednoznacznie na zadane pytanie, zaś tylko 13,5% udzieliło odpowiedzi “nie wiem”.

75% udzielonych odpowiedzi, było twierdzących, więc ¾ hotelowych restauratorów uważa, że ich restauracja zarabia samodzielnie, co jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, bo dzięki temu mogą nieco więcej uwagi poświęcić innym aspektom działania ich biznesu.

11,5% odpowiedziało, że ich gastronomia przynosi straty, a więc ponad 1/10 badanych wciąż ma problem z rentownością biznesu gastronomicznego w swoim obiekcie.

Pytanie drugie należy dla jasności rozbić na kolejne podpunkty, kolejno, przy odpowiedzi “tak” przechodzimy do pytania 2.1, odpowiedź “nie”, to przejście do pytania 2.2, natomiast odpowiedź “nie wiem” to automatyczne przejście do pytania 3, obligatoryjnego dla wszystkich uczestniczących w ankiecie.

Czy są Państwo zadowoleni z zysków?

zyski restauracji zadowolenie

Pytanie na które odpowiedzi udzielali wyłącznie Ci respondenci, twierdząco podchodzący do zapytania o rentowność punktu restauracyjnego w ich obiekcie. Nie uwzględniamy więc siłą rzeczy wszystkich negatywnych i neutralnych danych. Warianty do wyboru:

 • Tak – 19,5%
 • Raczej tak – 48,8%
 • Raczej nie – 22%
 • Nie – 2,4%
 • Nie wiem – 7,3%

Bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość i rozwój danego obiektu, jest fakt, iż 68,3% wyraża zadowolenie z zysków (19,5% – tak, 48,8% – raczej tak). Idąc dalej, w kierunku negatywnych odpowiedzi można wysnuć, że blisko ¼ hotelowych restauratorów (24,4%) wyraża niezadowolenie z funkcjonowania i finansowej strony gastronomii w obiekcie.

Zatrważająca moim zdaniem jest jednak pozostała odpowiedź, mianowicie “nie wiem”, to aż 7,3% danych, co pozwala sądzić, że właśnie ta część rynku w Polsce, nie ma pojęcia o rentowności gastronomii hotelowej, a więc całkowicie nie kontrolują finansowej strony swoich działań dotyczących segmentu “food service” w obiekcie.

Czy strata jest odczuwalna?

straty restauracji

Odpowiedzi na to zapytanie udzielali wszyscy Ci, których odpowiedź na pytanie o rentowność restauracji była negatywna. Na pierwszy rzut oka widać nieco większy rozrzut danych aniżeli w przypadku podpunktu 2.1. Możliwe opcje do wyboru:

 • Tak – 10,5%
 • Raczej tak – 36,8%
 • Raczej nie – 21,1%
 • Nie – 15,8%
 • Nie wiem – 15,8%

47,3% potwierdziło odczuwalność strat w budżecie, wynikającą z nierentowności gastronomii (10,5% – tak, 36,8% – raczej tak), Co ciekawe, ponad połowa nie odczuwa strat (15,8 – nie, 21,1% – raczej nie), bądź nie wie, czy są one odczuwalne (15,8%).

Dochodzimy tutaj więc do kolejnej już konkluzji na temat niewiedzy i nieznajomości własnego biznesu. Blisko 16% nie ma pojęcia, w jaki sposób generowane straty działają na ich biznes i na ile wpływają na jego funkcjonowanie. Brak kontroli elementów finansowych, powodować może pogłębienie kryzysu, a co za tym idzie sukcesywne zwiększanie strat.

52,7% badanych nie odczuwa znacząco strat finansowych wynikających z prowadzenia restauracji, co za tym idzie, niekoniecznie mogą odczuwać potrzebę poprawy tegoż aspektu. Moim zdaniem może to wynikać z niedostatecznej kontroli gdzie umykają pieniądze i co zrobić, żeby uzyskać znaczącą poprawę. Brak odczuwalnych strat może być tylko pozorny, bo w każdym momencie mogą one wybrzmieć, zwłaszcza przy braku kontroli.

Przypomnijmy sobie, że blisko 70% jako główne źródło oznaczyło Gości hotelowych. Restauracje kontrolować i usprawniać trzeba, nawet jeśli strata jest z pozoru nieodczuwalna, to zawsze może zacząć być, wtedy kryzys opanować znacznie trudniej.

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainwestowano w restaurację?

inwestycje w restauracje

Restauratorzy mieli tutaj dwa warianty do wyboru, odpowiedź “Tak” (64,2%), prowadząca do pytania 3.1, bądź “Nie” (35,8%) więc kolejne pytanie to 3.2. Dobrze o branży świadczy fakt, że 64,2% zarządzających restauracjami przyznało, że w ostatnim roku poczynione zostały inwestycje w sektor restauracyjny.

Stagnacja w żadnym segmencie działania hotelu nie jest dobrym objawem, wówczas konkurencja po prostu może znacząco odjechać, co przy tak dynamicznie rosnącej branży może być stratą niezwykle ciężką, lub wręcz niemożliwą do nadrobienia.

Szczególnie ta część badania, powinna być przestrogą dla hotelarzy stroniących od inwestycji w gastronomię. Znakomita większość branży (tutaj ogromny plus), nie zapomina o tym, więc im szybciej zaczniesz inwestować, tym lepiej.

Jeśli tak, to jakie obszary zostały doinwestowane?

inwestycje w restauracje obszary

Wszyscy Ci, którzy w ostatnim roku zainwestowali w restaurację otrzymali możliwość zaznaczenia, co konkretnie zostało doinwestowane. Pytanie wielokrotnego wyboru pozwoliło wybrać następujące opcje:

 • Remont kuchni – 20,6%
 • Remont sali – 58,8%
 • Zakup urządzeń – 38,2%
 • Szkolenia pracowników – 17,6%
 • Wyposażenie ogólne – 32,4%

Na pierwszej pozycji widzimy wyraźnie remont sali restauracyjnej (58,8%), kolejne pozycje: odpowiednio zakup urządzeń (38,2%) i wyposażenie ogólne (32,4%). Ogólny remont kuchni to 20,6%, natomiast szkolenia pracowników to tylko 17,6%.

Owszem, niemal 60% badanych widzi potrzeby remontu, natomiast szczególną uwagę skupiło na remontach sali, czyli elementu najbardziej widocznego na pierwszy rzut oka, oczywiście każdy przejaw chęci do inwestycji jest bardzo dobrym objawem, ale czasem warto jednak zajrzeć nieco głębiej, bo niekoniecznie odnowienie sali może wystarczyć do poprawy sytuacji.

Niecałe 18% znalazło w budżecie środki na doinwestowanie i podniesienie kwalifikacji swoich pracowników, co może być jedną z przyczyn bardzo dużej rotacji w sektorze gastronomicznym. O pracownikach warto pamiętać uwzględniając roczny budżet, bo w wielu przypadkach doceniony pracownik, to taki, który da dużo więcej i będzie chciał zostać w danym miejscu dłużej.

Szkolenia to nie jedyny aspekt, wpływający na podejście pracownika, natomiast jeden z wielu, mających wpływ na jego dalsze postępowanie.

Jeśli nie, to czy inwestycje są planowane?

planowane inwestycje w restauracje

Tutaj możliwości były dwie, Zaledwie 21,1% pytanych przewiduje inwestycje w najbliższym czasie, z kolei aż 78,9% zupełnie ich nie planuje. Należy odpowiedzieć sobie, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Część gastronomiczna nie wymaga inwestycji, czy też osoby odpowiedzialne za nią nie odczuwają potrzeby inwestowania w markę.

Tutaj każdy winien sobie odpowiedzieć indywidualnie, bo być może potrzeba inwestycji istnieje, ale nie została wcześniej dostrzeżona.

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzono rewolucyjne zmiany w menu?

menu restauracji zmiany

Zależało nam na tym, aby móc, choć częściowo trafnie zdiagnozować bolączki restauratorów-hotelarzy, a co za tym idzie co może powodować taki stan rzeczy. Postawiliśmy więc pytanie o rewolucyjne zmiany w menu restauracyjnym. Otóż ponad połowa (54,7%) unikała dużych zmian w swoim menu na przestrzeni ostatniego roku.

Analogicznie poniżej połowy hotelarzy (45,3%) zdaje sobie sprawę z potrzeby wprowadzania dużych zmian w menu restauracyjnym. Dlaczego może to być ważne? Warto proponować Gościom coś nowego, coś czego wcześniej nie mieli okazji spróbować, coś niespodziewanego.

Utrzymywanie tej samej karty w niezmienionej formie przez długi okres czasu może spowodować, że Goście przestaną Cię odwiedzać, bo wszystkie pozycje z karty będą im znane i przestaną być atrakcyjne.

Po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi, pytany został skierowany do pytania 4.1, odpowiedź negatywna to natomiast automatycznie pytanie 5, kierowane jednocześnie do wszystkich uczestniczących w badaniu.

Jeśli tak, to jak często?

częstotliwość zmian w menu

Jednokrotny wybór, z czterema możliwościami. Spośród czego mogli wybierać badani?

 • Raz w roku – 45,5%
 • Dwa razy w roku – 36,4%
 • Raz na kwartał – 4,5%
 • Częściej – 13,6%

Najczęściej wybieraną możliwością, był wybór Raz w roku (45,5%), następnie Dwa razy w roku (36,4%), Raz na kwartał diametralne swoje menu zmieniało poniżej 5% badanych (4,5%), częściej natomiast aż 13,6%.

W przypadku zmian w menu nie ma złotego środka ale przynajmniej raz na rok, menu ulec powinno odświeżeniu i przetasowaniu pozycji w nim zawartych, dzięki temu restauracja hotelowa nie stanie w miejscu. Jak widać restauratorzy-hotelarze w całkiem sporej części lubią zmiany częstsze niż wyłącznie raz na kwartał.

Nie odpowiem jednoznacznie, iż to dobre bądź złe rozwiązanie, ale zbyt częste zmiany menu (tym bardziej, bardzo rozbudowane), mogą powodować chaos w postrzeganiu przez Gości restauracyjnych. Nieczytelność karty dań może być ogromnym problemem.

Czy wprowadzają Państwo sezonowe menu?

restauracja sezonowe menu badania marketingowe

Ogromna dysproporcja, prawda? Spośród wszystkich edytujących regularnie menu restauracyjne, zapytaliśmy o sezonowość w ich menu. Co z tego wyniknęło? Blisko 8 na 10 respondentów (79,2%) deklarowało, iż wprowadzają sezonową kartę dań, sezonowe dania, bądź też posiłki oparte na sezonowych produktach.

Niecałe 21% (20,8%) zupełnie nie uwzględnia tego aspektu w swojej strategii prowadzenia restauracji. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza przy obecnym trendzie, gdzie produkty sezonowe potrafią robić furorę i stanowić bardzo ważny element danej kuchni.

Dodatkowo, w przypadku twierdzącej odpowiedzi, pytany odsyłany był do pytania 5.1, odpowiedź negatywna punkt numer 6, czyli początek części dotyczącej działań marketingowych w obiekcie!

Jeśli tak, to jak często?

sezonowe menu jak często

Formuła identyczna jak przy punkcie 4.1, z tym, iż tutaj zapytanie zawężone zostało do sezonowości zmian w menu danej restauracji. Uzyskane przez nas dane wyglądają następująco:

 • Raz w roku – 11,9%
 • Dwa razy w roku – 45,2%
 • Raz na kwartał – 28,6%
 • Częściej – 14,3%

Niemalże połowa spośród badanych (45,2%), wprowadza sezonowe menu dwa razy w ciągu roku, raz na 3 miesiące robi to prawie ⅓ (28,6%) a częściej nieco ponad 14% (14,3%). Co ciekawe, tylko 11,9% pytanych wprowadza sezonowe menu raz w ciągu całego roku.

Niewątpliwie uwzględnienie w swoich działaniach sezonowości pewnych dań, bądź produktów, wymaga elastyczności. Po powyższym wykresie widać, że decyzja o wprowadzeniu sezonowości w menu, nie nastręcza trudności większości hotelarzy-restauratorów. Wszak aż 42,9% badanych wprowadza pozycje sezonowe na kwartał lub częściej.

Czas przejść do części naszych badań, weryfikującej aspekty marketingu w restauracji!

Czy w Pani/Pana hotelu, wyznaczona jest osoba do marketingu restauracji?

marketing restauracji pracownik

Rozkład sił w tym elemencie jest niemal równy, osoby odpowiedzialne za marketing restauracyjny zatrudnia 52,8% pytanych obiektów, natomiast 47,2% nie zatrudnia nikogo, na dedykowanym stanowisku marketingowym.

Ciężej kontrolować działania związane z promocją, jeśli nie ma nikogo, kto byłby odpowiedzialny za tę część działań. Prowadzenie marketingu restauracyjnego “z doskoku” może skutkować chaosem i brakiem systematyczności, co przyniesie więcej szkody niż pożytku. Zwłaszcza jeśli mówimy o większych obiektach.

Jakie narzędzia marketingowe stosują Państwo w restauracji?

narzędzia marketingowe dla restauracji

Narzędzia reklamowe, niezależnie od branży, niemal zawsze weryfikują to na ile skuteczne mogą być działania dotyczące reklamy. Stąd właśnie chęć określenia, czego najchętniej i najczęściej używają osoby odpowiedzialne za marketing w hotelowych restauracjach. Postawiliśmy na wariant półotwarty, do wyboru daliśmy:

 • Własna strona internetowa – bez promowania – 95,9%
 • Portale do rezerwowania stolików (e-stolik, upmenu) – 0%
 • Social media – bez promowania – 44,9%
 • Pozycjonowanie restauracji – 20,4%
 • Kampania AdWords – 8,2%
 • Wizytówka w Mapach Google – 65,3%
 • Restauracja w TripAdvisor – 28,6%
 • Kampanie na Facebooku – 71,4%
 • Marketing w lokalnych mediach (gazeta, tv, radio) – 40,8%
 • Materiały reklamowe (ulotki, potykacze, banery) – 59,2%

Pozostawione zostało również pole do uzupełnienia wedle życzenia, zależnie od tego, co zdaniem osób odpowiedzialnych za restaurację jest u nich używane. Na wykresie otrzymaliśmy więc dwa dodatkowe wpisy.

 • Aplikacja mobilna – 2%
 • Sponsoring – 2%

Wśród części badanych otrzymaliśmy sygnał o korzystaniu z aplikacji mobilnej lub sponsoringu. Nie były to szczególnie popularne wybory, ale pokazują, iż na rynku restauracyjnym występuje trend dotyczący poszukiwania alternatywnych metod marketingowych i promocyjnych.

Jakie narzędzia marketingowe (obecnie nieużywane), chcieliby Państwo wykorzystać?

obecnie nieużywane narzędzia marketingu restauracji

Podczas badania, zależało nam szczególnie, aby zarządcy restauracji samodzielnie mogli określić swoje potrzeby, braki oraz elementy, wymagające doinwestowania. Dzięki temu uzyskaliśmy dziewięć powtarzalnych elementów.

Regularnie uzyskiwaliśmy wypowiedzi “brak” oraz “nie wiem”, czyli wskazujące, że obiekt nie widzi potrzeby rozbudowania promocji, bądź też ma przekonania do poszerzania swoich kanałów promocyjnych. Lista wygląda następująco:

 • Brak – 34,2%
 • Nie wiem – 5,3%
 • Kampanie AdWords – 23,7%
 • TripAdvisor – 5,3%
 • Portale rezerwacyjne – 2,6%
 • Social Media – 5,3%
 • Pozycjonowanie – 10,5%
 • Materiały reklamowe – 2,6%
 • Zewnętrzna firma marketingowa – 2,6%
 • Lokalne media – 5,3%
 • Google Maps – 2,6%

Na pierwszej lokacie wygodnie osiadła odpowiedź “Brak” (34,2%), więc ponad ⅓ osób udzielających odpowiedzi nie widzi potrzeby poszerzania swojej reklamy i rozbudowania tegoż elementu działań. Z czego to wynika? Można rozumieć to dwojako, albo dany obiekt ma tak dobrze rozwinięty marketing, albo obecny stan rzeczy (niezależnie od tego jaki jest), całkowicie zarządcom odpowiada.

Druga pozycja to Kampanie AdWords (23,7%), świadomość promowania “na już” istnieje więc u niemal ¼ badanej grupy. AdWords oczywiście nie przynosi efektów z dnia na dzień, natomiast z pewnością przynosi zamierzony efekt znacznie szybciej niż organiczne pozycjonowanie wskazane jako potrzeba przez 10,5% pytanych.

Chcąc organicznie pozycjonować stronę swojej restauracji trzeba brać pod uwagę również fakt, iż będzie to proces czasochłonny i wymagający sporych nakładów pracy, więc raczej należałoby oddelegować do tego dodatkową osobę lub też zewnętrzną agencję marketingową (2,6%).

Potrzebę zatrudnienia agencji zewnętrznej widzi zaledwie nieco powyżej 2,5% osób odpowiadających, podobne wartości uzyskały opcje takie jak Google Maps, portale rezerwacyjne oraz materiały reklamowe. Social Media, lokalne media, TripAdvisor lub opcję nie wiem, wybrało 5,3% respondentów.

O ile brak poszerzenia działań można w pewien sposób zrozumieć, bo może być związany z mnóstwem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, o tyle niewiedzę w tym temacie należałoby traktować z pewnym niepokojem. Nie definiując swoich potrzeb restauratorzy po raz kolejny narażeni są na stagnację i pozostanie za plecami konkurentów.

Miesięczny budżet na marketing w restauracji?

promocja restauracji budżet miesięczny

Punkt, budzący przy większości badań, szczególne kontrowersje. Dlaczego? Porównując to ile działań marketingowych prowadzą poszczególni restauratorzy z tym jaki budżet na to został przeznaczony. Moim zdaniem to wysoce niespójne, zwłaszcza w konfrontacji z wcześniejszymi pytaniami o używanych narzędziach.

Spójrzmy więc, na ten konkretny przypadek określanych budżetów, zerknijmy na udostępnione przez nas opcje oraz na wypowiedzi respondentów:

 • Brak – 35,8%
 • Do 500 zł – 35,8%
 • 500 – 1000 zł – 22,6%
 • 1000 – 2000 zł – 3,8%
 • 2000 – 3500 zł – 0%
 • 3500 – 5000 zł – 1,9%
 • 5000 – 10000 zł – 0%
 • Powyżej 10000 zł – 0%

Z zamieszczonego powyżej wykresu widać jednoznacznie, że aż 71,6% badanych działania marketingowe zamyka w kwocie 500 złotych (po 35,8% dla opcji brak i do 500 złotych). Idąc dalej i dodając do tego wariant pomiędzy 500 a 1000 złotych wychodzi nam zatrważająca wartość 94,2%.

Tak jest. Ponad 94% zarządzającymi hotelowymi restauracjami ma do dyspozycji kwotę do 1000 złotych miesięcznie na działania reklamowe! Czy możemy nazwać to wystarczającym wkładem finansowym w promocję restauracji?

Biorąc pod uwagę mnogość opcji, jakie zostały wybrane przez badanych w poprzednich pytaniach, śmiem twierdzić, że wyznaczona kwota może być zwyczajnie niewystarczająca żeby wszystkie te działania sfinansować.

Budżet pomiędzy 1000 a 2000 złotych zaznaczony został przez zaledwie 3,8% respondentów, natomiast kwoty pomiędzy 3500 a 5000 tylko przez 1,9%. Nikt z pytanych nie zaznaczył opcji powyżej 5000 złotych na miesiąc.

Jak duża jest konkurencja wśród restauracji w Państwa mieście?

restauracje hotelowe konkurencja

Postawiliśmy tutaj na wykres w pięciostopniowej skali, gdzie 1 to bardzo mała, a 5 bardzo duża konkurencja. Otrzymane wyniki:

 • 13,2%
 • 5,7%
 • 13,2%
 • 26,4%
 • 41,5%

Najwięcej głosów oddane zostało więc na opcje 4(26,4%) i 5(41,5%), czyli kolejno duża i bardzo duża konkurencja. Wysnuć można, że 67,9% osób które pytaliśmy, twierdzi, że konkurencja na rynku jest sporym problemem do przeskoczenia.

Na drugim biegunie mamy bardzo małą konkurencję – 1(13,2%) i małą konkurencję – 2(5,7%), czyli razem 18,9% pytanych. Mają oni do czynienia z wyjątkowo niską, w ich mniemaniu konkurencją, więc powinni mieć teoretycznie łatwiej i radzić sobie znacznie lepiej, aniżeli pozostali badani. Faktycznie tak jest? To już każdy winien ocenić osobiście.

Czy społeczność w Państwa mieście często korzysta z usług restauracji?

popularność restauracji wśród mieszkańców

Postanowiliśmy również podejść do badań nieco z zewnątrz i sprawdzić, poziom zaangażowania lokalnych społeczności w życie restauracyjne danego miasta i miejscowości. Restauratorzy mieli okazję odpowiedzieć, czy w ich mieście często odwiedzane są restauracje, oto co otrzymaliśmy:

 • Tak – 24,5%
 • Raczej tak – 30,2%
 • Raczej nie – 24,5%
 • Nie – 17%
 • Nie wiem – 3,8%

Zacznę przewrotnie od odpowiedzi “Nie wiem” (3,8%), moim zdaniem to świetny wynik, świadczący o tym, że znajomość lokalnego rynku wśród kierujących restauracjami hotelowymi jest bardzo wysoka.

Wiedząc, czy mieszkańcy odwiedzają restauracje, jesteś w stanie łatwiej i skuteczniej zdefiniować ich potrzeby, a co za tym idzie wyjść im naprzeciw.

54,7% odpowiedziało, że w ich miejscowości, mieszkańcy często odwiedzają restauracje. Tak(24,5%) i raczej tak (30,2%) to odpowiedzi świadczące o tym, że uczestnictwo w życiu restauracyjnym jest dość wysokie. Warto wykorzystać to i przyciągnąć tych Gości do swojej restauracji.

41,5% wyraziło negatywne odczucia o regularnych wizytach w restauracjach przez mieszkańców. Kolejno odpowiedź nie(17%) i raczej nie(24,5%) dają obraz tego, iż zdaniem badanych, w ich miejscowościach odwiedzanie restauracji nie jest zbyt popularnym zjawiskiem.12. Kto najczęściej odwiedza Państwa restaurację?

goście restauracyjni wykres

Postanowiliśmy również zbadać jak sami restauratorzy widzą rozkład Gości odwiedzających ich obiekt, oto co otrzymaliśmy:

 • Wyłącznie Goście z zewnątrz – 0%
 • W większości Goście z zewnątrz – 17%
 • Pół na pół – 37,7%
 • W większości Goście hotelowi – 28,3%
 • Wyłącznie Goście hotelowi – 15,1%
 • Nie wiem – 1,9%

W żadnej z sondowanych restauracji nie uzyskaliśmy sygnału o wyłącznych odwiedzinach Gości zewnętrznych, natomiast ich większościowy udział zaznaczyło 17% pytanych. Opcją powtarzalną najczęściej była ta świadcząca o równym podziale Gości z obiektu i z zewnątrz.

Gości hotelowych wskazało 43,4% odpowiadających, przy czym wyłącznie na nich bazuje 15,1% a większościowo 28,3%. 1,9% nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć jaki typ Gościa jest w ich przypadku większością.

Moim zdaniem w najlepszej sytuacji są obiekty, w których rozkład Gości określony został jako pół na pół, bo nie są zależne od jednej grupy. W razie kryzysu i mniejszej obecności którejś z nich są one w stanie nadrobić brak, poprzez napływ drugiej.

Czy Państwa zdaniem, Wasza restauracja może konkurować z innymi restauracjami w mieście?

promocja restauracji konkurencja

Ważne dla nas było, aby sprawdzić jak restauratorzy postrzegają swoją własną pozycję na rynku i na tle konkurencji, jednym zdaniem, czy w ich mniemaniu mogą być realną konkurencja w swoim mieście. Sprawdźmy więc dane.

 • Tak – 58,5%
 • Raczej tak – 13,2%
 • Raczej nie – 9,4%
 • Nie – 17%
 • Nie wiem – 1,9%

Niemal 6 na 10 pytanych(58,5%), mówi wprost, iż widzą swoją restaurację jako realną konkurencję na swoim rynku, dodając do tego odpowiedź raczej tak (13,2%), otrzymujemy 71,7% restauratorów, którzy widzą siebie jako konkurencyjną restaurację. To moim zdaniem świetny wynik, biorąc pod uwagę jak wiele obiektów obecnie oferuje usługi restauracyjne.

Na drugim biegunie mamy odpowiedzi nie(17%) i raczej nie (9,4%), co daje nam łącznie 26,4% osób, mówiących jednoznacznie, że raczej nie są w stanie konkurować z innymi obiektami, tutaj więc pozostaje spore pole do popisu w temacie poprawy działań reklamowych, dotarcia do większej liczby Gości i tym samym przejęcia ich od konkurencji.

1,9% pytanych nie bardzo wie, jaką pozycję na lokalnym rynku osiągnęli, przez co niekoniecznie wiedzą jaki kierunek działań obrać, żeby zyskać i zobaczyć pozytywne efekty swoich działań.

Podsumowanie badań

finanse restauracji podsumowanie

Spoglądając szerzej na przeprowadzone przez nas badania, znaczna grupa pytanych jasno wskazuje, że ich restauracja hotelowa jest w stanie na siebie zarobić i są to kwoty satysfakcjonujące. Ci natomiast, którzy twierdzą, iż nie są w stanie zarobić na gastronomii, w większości uważają, straty za odczuwalne.

sezonowe menu w restauracjach, statystyki

Zbadaliśmy zmienność i sezonowość kart dań w hotelowych restauracjach. Badanie jednoznacznie wskazało – większość aktualizuje menu, najczęściej raz do roku. Blisko 8 na 10 respondentów dba o sezonowość menu, w przypadku tego zagadnienia, 45,2% robi to dwa razy rocznie.

inwestycje restauracyjne

Remonty były dla ponad 6 na 10 badanych sprawą oczywistą w ostatnich 12 miesiącach. Niestety spoglądając na doinwestowane sektory, najczęściej bywa to sala restauracyjna, czy wymiana wyposażenia i urządzeń, wciąż zbyt małe środki przeznaczane są na dokształcanie kadry restauracyjnej, co może być jedną z istotnych przyczyn dlaczego w obiektach występuje tak duża rotacja pracowników.

marketing w restaracjach hotelowych infografika

Spoglądając na działania promocyjne i poświęcone temu środki szczególnie w oczy rzuca się fakt, iż ponad połowa badanych obiektów, wciąż nie zatrudnia osoby odpowiedzialnej za marketing restauracji. Kluczowym narzędziem większości obiektów jest strona internetowa i kampanie reklamowe na Facebooku.

Kolejną niepokojącą informacją jest fakt, iż ponad 90% badanych próbuje domknąć swój budżet reklamowy na restaurację w kwocie 1000 złotych miesięcznie, a więc w wielu przypadkach o wiele za niskiej, żeby móc myśleć o efektywnej reklamie na tylu polach, na ilu większość chciałaby zaistnieć.

konkurencja wśród restauracji hotelowych

Czy restauracje hotelowe mogą zarabiać? Owszem! Należałoby jednak spojrzeć dalej i doinwestować te działania, póki rosnąca (i co wynika z badań: wysoka lub bardzo wysoka) konkurencja Cię nie doścignie i nie wykorzysta możliwości reklamowych zwiększając swoje zyski, tym samym spychając Cię w hierarchii lokalnych restauracji.

Hoteli mających Gości restauracyjnych z dwóch równorzędnych źródeł wciąż mamy w Polsce relatywnie niewiele. Tylko od Ciebie zależy znalezienie miejsca dla swojego obiektu na stale rozrastającym się rynku, im szybciej pomyślisz o usprawnieniu swoich działań, tym szybciej zaczniesz zarabiać i wygrywać z konkurencją. Wszystko zależy od Ciebie!

Michał Płomiński
Wielbiciel podróży wszelkich, absolwent zarządzania mediami, jego publikacje pojawiają się w miesięcznikach Hotelarz i Biznes Hotel. Gdyby miał zostać detektywem śledziłby zmiany pozycji w wyszukiwarkach. Prywatnie, entuzjasta kina niezależnego. Obsesyjnie zakochany w angielskim futbolu.
Przeczytaj
RÓWNIEŻ
Wakacyjne plany Polaków w 2021 roku - miniatura Wakacyjne plany Polaków w 2021 roku Doświadczyliśmy wielu wątpliwości w zeszłym roku, ale zapominamy już o tym! Wesoło wkraczamy w 2021 rok i&nbs...

Branża hotelarska w dobie kryzysu – 7 pytań – wyniki ankiety - miniatura Branża hotelarska w dobie kryzysu – 7 pytań – wyniki ankiety Wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jak ciężkim położeniu znalazł się obecnie świat, a co za tym idzie również branża hotelarska, kry...

9 pytań o pakiety hotelowe i oferty świąteczne – badania marketingowe 2019 - miniatura 9 pytań o pakiety hotelowe i oferty świąteczne – badania marketingowe 2019 Wielkimi krokami nadchodzą Święta, co roku coraz więcej z nas w decyduje się na wypoczynek poza domem. Rośnie popularność świątec...

Google Hotel Search – Badania branży hotelarskiej! - miniatura Google Hotel Search – Badania branży hotelarskiej! Kilka dni temu opisałem, jak wygląda i na czym polega usługa Google Hotel Search. Nadeszła chwila, kiedy nasze badania przeprowad...

Badania branży, czy rynek hotelarski zmienił się w online? 11 pytań! - miniatura Badania branży, czy rynek hotelarski zmienił się w online? 11 pytań! Wielkie badania branży hotelarskiej są już gotowe, czas zapoznać się z wynikami. Spróbuję tym samym odpowiedzieć, czy biznes hote...