Biznes plan hotelu. Co powinien zawierać?


biznesplan hotelu

Rynek hotelarski w naszym kraju rośnie nieustannie. W samym 2018 roku ma on zanotować wzrost o 6% względem poprzedniego. Co to oznacza dla Ciebie i wszystkich innych hotelarzy? Dodatkowe 8000 pokoi, którymi dysponować będzie Twoja konkurencja. Już dziś zaistnienie w sektorze hotelowym nie jest prostą sprawą, zwłaszcza dla małych indywidualnych obiektów. Co więc powinieneś zrobić, chcąc myśleć o znalezieniu swojej niszy? Biznes plan hotelu powinien być pierwszym krokiem!
Zaplanujemy Twój marketing!

Biznes plan hotelu – co to takiego i co powinien zawierać?

Dokument, systematyzujący Twój pomysł na prowadzenie hotelu. W ten sposób najprościej można scharakteryzować co to takiego. Wewnątrz zawiera się również pomysł na działania długofalowe i rozwój firmy, cele długo i krótkoterminowe. To także opis Twoich usług, analiza rynku, konkurencji, szans i zagrożeń. To bezsprzecznie niezbędny element marketingu w hotelarstwie. Główne elementy, zawierające się na biznesplan hotelu:

 1. Streszczenie biznesplanu
 2. Charakterystyka hotelu, analiza SWOT
 3. Usługi i „misja hotelu”
 4. Struktura organizacyjna
 5. Analiza Twoja i konkurencji
 6. Strategia marketingowa
 7. Finanse

1. Streszczenie biznesplanu

Tworzony na samym końcu, biznesplan w pigułce, pokrótce opisuje wszystkie założenia zawarte w Twoim planie, zawiera w sobie kluczowe informacje, niejako podsumowanie całości, z tym że umieszczone na samym początku. Streszczasz w nim pozostałe punkty planu.

2. Charakterystyka hotelu, analiza SWOT

Biznes plan hotelu zawsze warto mieć, usystematyzowanie sobie wszystkich elementów, pozwoli Ci lepiej zarządzać Twoim obiektem i dzięki temu panować nad wszystkim co się w tym obiekcie dzieje. Chcąc znaleźć swoje miejsce wśród ogromnej, stale rosnącej liczby inwestycji hotelowych, nie można niczego robić przypadkiem. Wszelkie niedociągnięcia i zaniedbania na pewnym etapie działalności po prostu wyjdą ze zdwojoną siłą. Tworząc swój plan działalności na początek powinieneś zastanowić się co charakteryzuje, bądź w przypadku powstającej inwestycji będzie, Twoim zdaniem charakteryzować Twój obiekt. Jakie elementy będą wyróżniały właśnie Twój obiekt na tle innych już powstałych, bądź świeżo powstających.

We wstępnej charakterystyce należy ująć elementy podstawowe: nazwa przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, siedziba, obszar działań, charakterystyka właściciela, organizacja pracy oraz analiza jaka została dokonana zanim powstał biznes plan hotelu.

Środkiem do celu będzie tu analiza SWOT. Cóż to takiego? Analiza czterech kluczowych czynników, mających wpływ na pozycję i sytuację Twojego hotelu na rynku. Co oznacza SWOT?

 • S (Strengths) – mocne strony Twojego hotelu, wszystko co daje Ci przewagę nad konkurencją
 • W (Weaknesses) – analogicznie, słabe strony obiektu, czyli wszystko co możesz uznać za wadę, słabość na tle innych
 • O (Opportunities) – Twoje szanse, czynniki, które mogą spowodować poprawę Twojej sytuacji na lepsze
 • T (Threats) – Wszelkie zagrożenia mogące być powodem tego, iż sytuacja ulegnie pogorszeniu

Graficznie przedstawia się ona w sposób następujący:

biznes plan hotelu analiza swot

Analiza SWOT. Źródło: własne.

Przeanalizowanie wszystkich kluczowych czynników, według podanego przeze mnie schematu, pozwoli uniknąć działania na chybił trafił. Skrupulatne podejście do analizy stanu rzeczy będzie procentować w przyszłości. Przy pierwszym kontakcie może to brzmieć nieco zawile, jednak wystarczy spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy. W uproszczonej wersji ważne jest, żeby odpowiedzieć sobie na dwa najistotniejsze pytania

 • czy mocne strony pozwolą wykorzystać szansę bądź zniwelować zagrożenie?
 • czy słaba strona ogranicza szanse bądź potęguje zagrożenie?

3. Usługi i „misja” hotelu

Dokładne opisanie tego, co masz zamiar oferować w swoim obiekcie, będzie miało niebagatelne znaczenie, im bardziej szczegółowo ujmiesz w planie, to na jakiej zasadzie masz zamiar sprzedawać oferowane przez siebie usługi, nie tylko te podstawowe, ale również dodatkowe (które nierzadko są równie istotnym źródłem przychodów!). Zastanów się jaki jest cel stworzenia przez Ciebie obiektu hotelowego, jakie cele stawiasz przed sobą w obecnym okresie, a jakie w przyszłości. Co masz zamiar osiągnąć i jakie punkty rozwoju będą wyznaczać wstąpienie na kolejny szczebel działań.

Przy tworzeniu biznes planu hotelu opisz również, czym oferowane przez Ciebie usługi różnią się względem tych, które oferuje Twoja bardziej lub mniej bezpośrednia konkurencja. To bardzo ważna składowa całej analizy SWOT. Mocne strony należy opisać możliwie jak najdokładniej od tego, jaki wkład należy wnieść w jego realizacje, po to jaka ma być wyjściowa cena dla Twojego potencjalnego Gościa.

W swoim planie zawrzyj również, do jakiej grupy docelowej chcesz trafić ze swoją ofertą, jasnym jest, że nie żaden hotel nie jest w stanie trafić z ofertą do absolutnie każdego typu Gościa. Duży wpływ na to jakiego rodzaju usługi będziesz oferować będzie miało Twoje otoczenie.

4. Struktura organizacyjna

Hotelarze lekceważą często tę część biznes planu, prawda jest jednak taka, iż jasno określona struktura organizacyjna, wraz z określonymi profilami osób, których będziemy szukać przy zatrudnianiu nowych pracowników. Zminimalizuje to ryzyko zatrudnienia przypadkowych osób podczas rekrutacji. Jakiś czas temu na blogu pojawił się artykuł w którym opisałem 5 ważnych cech recepcjonisty, zapraszam do zapoznania się z jego treścią.

Umieszczenie struktur organizacyjnych w biznesplanie hotelu pozwala również sprawować kontrolę nad długością i rodzajem umów jakie zostały podpisane z pracownikami hotelowymi. Unikniesz tym samym sytuacji w, której nie będziesz miał pewności na temat kwestii zatrudnienia w Twoim obiekcie hotelarskim.
Stwórz efektywny biznes plan hotelu!

5. Analiza Twoja i konkurencji

W biznes planie hotelu ważną pozycję pełni dokładna analiza obiektów konkurencyjnych, nie mówię tutaj o pobieżnej analizie, bo wszystkie braki w tym aspekcie również wyjdą na wierzch, ale o dogłębnej analizie wszystkich działań konkurentów. Tego w jaki sposób budują swoje usługi, zarządzają cenami, czy też komunikują się ze swoimi obecnymi i potencjalnymi Gośćmi. W tym celu warto prześledzić wszystkie kanały sprzedaży w jakich udostępniają swoje pokoje, w jaki sposób się promują i na jaki marketing stawiają.

Następnym krokiem jest porównanie działań marketingowych Twojej konkurencji, z tym, na co ty stawiasz, bądź masz zamiar postawić. Bez jasno wytyczonych kanałów sprzedaży, których korzystasz, trudno będzie zbudować skuteczną strategię sprzedażową obiektu. Ważnym jest, żeby nie stosować wyłącznie jednego kanału sprzedaży, w ten sposób zamykasz sobie nowe, alternatywne możliwości rozwoju.

6. Strategia marketingowa Twojego obiektu

W tym punkcie biznesplanu zawrzeć należy aspekty na temat najistotniejszych kanałów sprzedaży, sposoby dotarcia do klientów, sposób i częstotliwość komunikacji, pozycja Twojego obiektu i usług względem obiektów konkurencyjnych. Opracowanie tych elementów w biznesplanie ułatwia późniejszą weryfikację założeń i prawdę mówiąc, powinno być jednym z pierwszych elementów, na które zwrócisz swoją uwagę.

Opracowujesz w tym podpunkcie, jakie kanały są dla Ciebie kluczowe, z których zrezygnować, bądź uczynić je mniej ważnymi. Ustalasz również w jakim stopniu dany kanał ma pełnić wiodącą rolę w danym momencie. W oparciu o wcześniejszą analizę konkurencji szukasz tutaj swoich szans na osiągnięcie przewagi i pozyskanie tego typu klienta, jaki uznałeś za priorytetowy.

Chcesz oprzeć sprzedaż na serwisach OTA? W porządku! Sprawdzasz więc swój Booking, zasady współpracy z serwisem, i szukasz swoich szans sprzedażowych.

Formy promocji preferowane przez Ciebie zapisujesz także w tym punkcie. Opierasz je o wcześniejsze analizy. Łatwiej dzięki temu weryfikować, jaka forma jest skuteczna.

Obserwacje na ten temat warto na bieżąco zapisywać i weryfikować. Może się przecież okazać, iż w przypadku Twojego obiektu działają formy promocji, których nie wzięła pod uwagę Twoja konkurencja.

7. Finanse. Biznes Plan hotelu nie zadziała bez zaplecza

Przychody i koszty związane z inwestycją hotelarską. Zawarcie tego elementu w biznesplanie jest absolutnie kluczowe. Uzyskujesz dzięki temu wgląd, w to jakie koszty ponosisz Ty, bądź Twoi inwestorzy. Określisz źródła finansowanie, planowane wydatki i przychody oraz nakreślisz jakie zyski planujesz osiągnąć. Analizując prognozowane finanse, dobrym pomysłem będzie stworzenie kilku wariantów. Najprostsze będzie określenie dwóch skrajnych opcji. Najbardziej i najmniej optymistycznej.

Naturalnie możesz również postawić na bardziej rozbudowane warianty, ogólna zasada natomiast jest prosta, jasno określone wpływy wydatki i cele, a także stopień finansowania da Ci komfort, i pozwoli Ci nie pogubić się w natłoku informacji. Punkty dotyczące finansów muszą być rozpatrywane szczególnie skrupulatnie, bo każda, nawet najdrobniejsza pomyłka w wyliczeniach może potem skutkować sporymi problemami. Niedopatrzenia dotyczące pieniędzy, w biznesie zawsze bolą najmocniej.

Michał Płomiński
Wielbiciel podróży wszelkich, absolwent zarządzania mediami, jego publikacje pojawiają się w miesięcznikach Hotelarz i Biznes Hotel. Gdyby miał zostać detektywem śledziłby zmiany pozycji w wyszukiwarkach. Prywatnie, entuzjasta kina niezależnego. Obsesyjnie zakochany w angielskim futbolu.
Przeczytaj
RÓWNIEŻ
Optymalizacja kosztów marketingu w 2023 roku - miniatura Optymalizacja kosztów marketingu w 2023 roku Optymalizacja kosztów marketingu to temat istotny dla każdego obiektu noclegowego bez względu na jego wielkość i&n...

Jak zachęcić Gości do rezerwacji bezpośrednich – 5 najlepszych rozwiązań? - miniatura Jak zachęcić Gości do rezerwacji bezpośrednich – 5 najlepszych rozwiązań? Twoim celem jako właściciela obiektu hotelowego jest zapełnienie kalendarza rezerwacjami. Marzysz pewnie również o bazie loj...

Czy inwestować w reklamę internetową w 2023 roku? - miniatura Czy inwestować w reklamę internetową w 2023 roku? Dzisiejsze oblicze marketingu internetowego to w głównej mierze odpowiedź na potrzeby Gości hotelowych. Jeśli chce...

Jak reagować na komentarze od Gości – 4 wskazówki! - miniatura Jak reagować na komentarze od Gości – 4 wskazówki! Komentarze publikowane w Internecie są niezwykle istotną częścią prowadzenia biznesu. Budując swój wizerunek w sieci i&...

Jak trafić w potrzeby Gości hotelowych w 2023 roku? - miniatura Jak trafić w potrzeby Gości hotelowych w 2023 roku? W ostatnich latach branża hotelarska stała się częścią cyfrowej rewolucji. Sprzedaż przeniosła się do sieci, a obi...

Jak duży wpływ na sprzedaż ma recepcja hotelu? - miniatura Jak duży wpływ na sprzedaż ma recepcja hotelu? Nie bez powodu mówi się, że recepcja jest sercem obiektu hotelowego. W dużej mierze to właśnie od j...

Co decyduje o sukcesie obiektu hotelowego? 5 przydatnych wskazówek! - miniatura Co decyduje o sukcesie obiektu hotelowego? 5 przydatnych wskazówek! Prowadzenie obiektu noclegowego to już nie tylko odbieranie telefonów, przyjmowanie Gości i dbałość o cz...