Zaszeregowanie i kategoryzacja hoteli, jak zacząć?


kategoryzacja hoteli

Hotelarstwo i ogólnie rynek turystyczny w Polsce notuje ogromny wzrost. Powodem są nie tylko powstające hotele, motele i pensjonaty. Czas więc, dowiedzieć się co nieco o zaszeregowaniu i kategoryzowaniu obiektów noclegowych!

Co jest podstawą kategoryzacji?

W Polsce kategoryzację usług hotelarskich reguluje się za pomocą dwóch aktów prawnych, jakie to akty?

 • Ustawa, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Co więc znajdziesz w ustawie? Rozdział 5, czyli Usługi hotelarskie, w artykule 35, mówi o tym, że usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach, które spełniają wymagania dotyczące wielkości obiektu, wyposażenia, ustalone dla odpowiedniego rodzaju i kategorii, do których został uprzednio zaszeregowany.

Kategoryzacja hoteli nastąpić może tylko, jeśli dany obiekt, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, spełni wytyczne sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

W innych miejscach również mogą być świadczone usługi hotelarskie, jeśli tylko spełniają one minimalne wymagania kategoryzacyjne dla hoteli i innych obiektów co do wyposażenia (m. in. pokoje wynajmowane przez rolników, jeśli spełniają warunki).

Pamiętaj. Zanim rozpoczniesz świadczenie usług hotelarskich w obiekcie, musisz uzyskać zaszeregowanie (rodzaj i kategoria obiektu).

Koniecznie musisz więc pobrać i wypełnić wniosek o zaszeregowanie i kategoryzację Twojego obiektu.

 

Obiekty hotelarskie i ich rodzaje

W turystyce obiekty chcące podlegać kategoryzacji muszą spełnić określone wymagania. Po ich spełnieniu zostaną sklasyfikowane jako placówka jednego z ośmiu odgórnie określonych rodzajów, opisanych szczegółowo w ustawie. Mamy więc kolejno (zgodnie z artykułem 36):

 • hotele, to obiekty posiadające minimum 10 pokoi (większość w pokojach jedno i dwuosobowych), świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klienta.
 • motele, położone są przy drogach, posiadają parking, co najmniej 10 pokoi (większość 1 i 2 osobowych),
 • pensjonaty, powinny co najmniej 7 pokoi, świadczą codzienne wyżywienie dla Gości,
 • kempingi, to miejsca strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach, lub przyczepach mieszkalnych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, świadczące usługi związane z pobytem klientów. Dodatkowo mogą umożliwiać nocleg w obiektach stałych,
 • domy wycieczkowe, powinny posiadać minimum 30 miejsc noclegowych i być dostosowane do samoobsługi klientów. Świadczą minimalny zakres usług związanych z pobytem Gości,
 • schroniska młodzieżowe, przeznaczone są do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi,
 • schroniska, obiekty zlokalizowane poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych, świadczą minimalny zakres usług związanych z pobytem Gościa,
 • pola biwakowe, teren niestrzeżony, umożliwiający nocleg w namiotach.

Kategorie obiektów

Poszczególne z podanych przeze mnie placówek, również mogą podlegać dalszej kategoryzacji. W przypadku hoteli, moteli i pensjonatów mogą one, po spełnieniu wymagań i zastosowaniu do wytycznych, otrzymać od jednej do pięciu gwiazdek określających jak wysoki jest standard w obiekcie.

Kempingi otrzymują natomiast od jednej do czterech gwiazdek. Domy wycieczkowe oraz schroniska, to z kolei ocena wyrażona w cyfrach rzymskich (od I do III).

kategorie obiektów hotelowych
kategorie obiektów hotelarskich, źródło: własne

Do kogo zgłosić się w sprawie kategoryzacji?

Według ustawy, zaszeregowania i kategoryzacji obiektów hotelarskich dokonuje marszałek województwa, w którym dany obiekt się znajduje. W przypadku pól biwakowych, zaszeregowania i ewidencji dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Jeśli mowa o innych obiektach spełniających zasady (podanych w art. 35, ust 2 i 3) również decyzja należy do wójta (burmistrza bądź prezydenta).

Przed podjęciem decyzji na temat rodzaju i kategorii danego obiektu, marszałek województwa powołuje zespół (składający się z jego przedstawicieli), oceniający, czy dany obiekt faktycznie spełnia wszystkie postawione przed nim wymagania.

Artykuł 39 mówi o tym, iż zanim obiekt będzie mógł świadczyć usługi hotelarskie, właściciel jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie do odpowiedniej kategorii i rodzaju obiektu.

Z najistotniejszych rzeczy w w/w artykule mowa również o tym, iż wszelkie zmiany rodzaju lub kategorii obiektu, podobnie jak zakończenie działalności, musi być zgłoszone do właściwego organu.

Pobierz wniosek!

Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, skąd pobrać wzór?

Pierwsze co powinieneś zrobić, to oczywiście przygotować swój obiekt do uzyskania odpowiedniego zaszeregowania i kategorii. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i chęć uzyskania innej kategoryzacji musisz zgłosić do odpowiednich organów (tych samych, które pierwotnie kategoryzowały Twój obiekt). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zakończenia działalności obiektu hotelarskiego.

Przygotowaliśmy dla Ciebie jak powinien wyglądać dobrze wypełniony wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, wzór zgłoszenia określa Minister ds. Turystyki

Wniosek o zaszeregowanie należy wypełnić a następnie złożyć u marszałka województwa, w którym położony jest dany obiekt. Można oczywiście zrobić to online.

Kategoryzacja hoteli, koszty

Chcąc uzyskać odpowiednią kategorię i ocenę swojego obiektu, musisz uiścić odpowiednie opłaty. 

 • Opłata za wydanie decyzji decyzji o zaszeregowaniu, rachunek wskazuje marszałek województwa.
 • Opłaty związane z dokonaniem oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wytycznych niezbędnych do zaszeregowania do rodzaju i kategorii (wysokość opłat poniżej), tutaj również należy zapłacić na oddzielny rachunek wskazany przez marszałka.
zaszeregowanie hoteli koszty

Na decyzję, czekać będziesz najwyżej miesiąc (w niektórych przypadkach do dwóch miesięcy, ale wówczas otrzymasz stosowną informację).

Odwołanie od decyzji

W przypadku, kiedy decyzja Cię nie satysfakcjonuje, możesz złożyć odwołanie, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skategoryzowaniu.

Działalność hotelarska niezgodna z przepisami, kary

Karze grzywny, lub ograniczeniu wolności mogą podlegać osoby, które:

 • podczas świadczenia usług hotelarskich używają nazw i kategorii bez decyzji lub niezgodnych z decyzją,
 • używają oznaczeń wprowadzających w błąd (odnośnie rodzaju lub kategorii),
 • świadczą usługi pomimo decyzji o wstrzymaniu, lub też w obiekcie niezgłoszonym,

Nie warto więc świadczyć usług niezgodnie z przynależnością danego obiektu, tym bardziej, iż jak widać na naszej infografice, koszty nie są na tyle duże, by warto ryzykować odpowiedzialność karną za niestosowanie się do obowiązujących przepisów.

Wymagania wobec poszczególnych obiektów i kategorii

Gwiazdki hotelowe, wymagania – hotel i motel jednogwiazdkowy

Gwiazdki hotelowe, wymagania – hotel i motel dwugwiazdkowy

Michał Płomiński
Wielbiciel podróży wszelkich, absolwent zarządzania mediami, jego publikacje pojawiają się w miesięcznikach Hotelarz i Biznes Hotel. Gdyby miał zostać detektywem śledziłby zmiany pozycji w wyszukiwarkach. Prywatnie, entuzjasta kina niezależnego. Obsesyjnie zakochany w angielskim futbolu.
Przeczytaj
RÓWNIEŻ
Gwiazdki hotelowe, hotel i motel 2 gwiazdkowy, wymagania - miniatura Gwiazdki hotelowe, hotel i motel 2 gwiazdkowy, wymagania W lutym tego roku, pisałem na temat wymagań, jakie spełnić muszą hotele i motele, chcąc uzyskać kategoryzację jednogwiazdkową. Cz...

Gwiazdki hotelowe, hotel i motel jednogwiazdkowy, wymagania - miniatura Gwiazdki hotelowe, hotel i motel jednogwiazdkowy, wymagania Zajrzyjmy do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 19 sierpnia 2004 roku i zobaczmy jakie są wymagania, wobec hoteli...