pobierz wniosek o kategoryzacje hotelu
#5

Kategoryzacja

hotelu

Zaszeregowanie hotelu od podstaw

WIĘCEJ Kategoryzacja hotelu

Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego

Dowiedz się jak wygląda proces zaszeregowania i kategoryzacji obiektu hotelowego. Wypełnianie wniosku o zaszeregowanie i kategoryzację w kilku prostych krokach


Korzyści:
  • Pobierzesz wniosek o zaszeregowanie i kategoryzację
  • Wniosek wypełnisz z nami krok po kroku
  • Dowiesz się jakie inne dokumenty będą Ci potrzebne
  • Przygotujesz i złożysz kompletną dokumentację

Jak wypełnić wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego

Wniosek możesz złożyć nie tylko fizycznie, w danym urzędzie marszałkowskim, możesz zrobić to również listownie oraz przez internet korzystając ze swojego konta ePUAP, przyjrzyjmy się więc jak wygląda wniosek.1
Dane urzędu, rodzaj i kategoria obiektu.

wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego

Pierwszy widok jaki stanie Ci przed oczami to uzupełnienie: danych urzędu (poniżej znajdziesz listę z kompletnymi danymi adresowymi wszystkich urzędów), datę oraz miejscowość. Uzupełnienie jest niezbędne, żeby wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego został rozpatrzony pozytywnie.

Co wpisać?2
Dane wnioskodawcy, podstawowy opis.

dane wnioskodawcy i opis obiektu

W tym miejscu uzupełniasz Dane wnioskodawcy świadczącego usługi hotealrskie w obiekcie objętym wnioskiem, w punkcie pierwszym jest to nazwa i siedziba, lub też imię nazwisko oraz adres przedsiębiorcy, który będzie świadczyć usługi hotelarskie w zgłaszanym obiekcie, punkt drugi, to Numer NIP przedsiębiorcy oraz numer wpisu do KRS lub też numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Następnie Dane i opis obiektu, czyli Nazwa własna obiektu, jeśli takowa będzie w użyciu (punkt 3) i położenie obiektu, adres telefon oraz mail, strona www i jeśli posiada faks (punkt 4)3
Liczba miejsc noclegowych, jednostek mieszkalnych, struktura.

miejsca noclegowe i jednostki mieszkalne wniosek o kategoryzację

Podajesz tutaj ile miejsc noclegowych znajdzie się w Twoim obiekcie, ile jednostek mieszkalnych będzie się w nim znajdować oraz jaka ma być ich struktura (punkt 5). Wszystko podane w formie czytelnej tabeli z wyszczególneniem podziału na rodzaj pokoju:

Wypełniasz pole Pokoje (ilość) ogółem oraz z łazienką i WC. Druga część to Miejsca noclegowe (ilość), ogółem, z podziałem na całoroczne oraz sezonowe (wraz z czasem trwania).4
Opis, stopień spełnienia warunków.

opis i stopień spełnienia wymagań dla rodzaju i kategorii

Wpisujesz w jakim stopniu Twój obiekt spełnia wymagania dla rodzaju i kategorii, które chcesz uzyskać i o które się ubiegasz, również w zakresie gastronomii (punkt 6). Następnie określasz:5
Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy, pozostałe infromacje.

osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy

Wystarczy tutaj wpisać dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, w postępowaniu kategoryzacyjnym (punkt 7) oraz pozostałe informacje na temat ostępstwa od wymagań, zakresu usług jeśli obiekt znajduje się w rejestrze zabytków lub ma charakter zabytkowy (punkt 8). Poniżej osoba uprawniona składa podpis (imię, nazwisko i pełniona funkcja).6
Niezbędne załączniki

załączniki niezbędne do zaszeregowania hotelu

W tej części wniosku, rozpisane zostało, jakie dokumenty muszą zostać dołączone, aby Twój wniosek mógł zostać rozpatrzony (punkt 1). Dokumenty należy składać w oryginale, lub odpisach/kopiach poświadczonych notarialnie. Poza wnioskiem o zaszeregowanie złożyć należy:7
Podstawa prawna i uwagi dla składającego wniosek.

podstawa prawna i uwagi dla składającego

Podstawa prawna:

Poniżej znajdziesz także uwagi dla składającego wniosek, mianowicie informację o tym, iż nadawanie kategorii i przypisanie do konkretnego rodzaju odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, właściwego dla położenia obiektu.

W przypadku braków we wniosku (dokumenty niekompletne) zostaniesz wezwany do ich usunięcia w terminie conajmniej 7 dni od daty wezwania. W przypadku pozostawienia braków, bądź nie usunięcia ich w terminie skutkuje pozostawieniem sprawy nierozpoznanej.8
Inne informacje wynikające z ustawy.

informacje wynikające z ustawy o usługach hotelarskich

Ogólne informacje o tym co powinno zostać umieszczone w widocznym miejscu, aby móc prowadzić obiekt hotelarski. W widocznym miejscu powinieneś umieścić:

Informacje wypisane powyżej należy umieścić na zewnątrz obiektu hotelarskiego. Jeśli obiekt ma charakter zabytkowy, należy uwidocznić informacje o odstępstwach od wymogów i zakresu usług. Przedsiębiorca może w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wydać regulaminy porządkowe.

Pełen cennik i wykaz wymagań dla obiektów odpowiadający rodzajowi i kategorii powinien być udostępiony na życzenie klienta.

Pamiętaj! Wszystkie dokumenty, które dołączasz do wniosku o zaszeregowanie i kategoryzację, muszą być dostarczone w oryginale, lub poświadczone notarialnie!Adresy urzędów marszałkowskich.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
e-mail: umwd@dolnyslask.pl tel.: (+48 71) 776 90 53
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
http://www.umwd.dolnyslask.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl tel.: (56) 62 18 600
Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek: 7:30 – 15:30
Wtorek: 7:30 – 17:00
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
e-mail: info@lubelskie.pl tel.: 81 44 16 600
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
https://www.lubelskie.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
e-mail: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl tel.: 68 45 65 200
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
http://lubuskie.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
e-mail: info@lodzkie.pl tel.: 42 663 30 00
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
https://www.lodzkie.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
e-mail: urzad@umwm.pl tel.: 12 630-3333
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
https://www.malopolska.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl tel.: (+48 22) 5979-100
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
https://www.mazovia.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
e-mail: umwo@opolskie.pl tel.: 77 541-64-10
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00
https://www.opolskie.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
e-mail: urzad@podkarpackie.pl tel.: (017) 850 1700
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 07:30 - 15:30
https://www.podkarpackie.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
e-mail: redakcja@wrotapodlasia.pl tel.: 85 66 54 549
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 07:30 - 15:30
http://wrotapodlasia.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
e-mail: info@pomorskie.eu tel.: +48 58 32 68 555
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 07:45 - 15:45
https://pomorskie.eu


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
e-mail: kancelaria@slaskie.pl tel.: +48 (32) 20 78 888
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 07:30 - 16:00
https://www.slaskie.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl tel.: (41) 342 18 78
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 07:30 - 15:30
https://www.swietokrzyskie.pro/


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
11-041 Olsztyn
e-mail: dum@warmia.mazury.pl tel.: (89) 521 90 00,
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 07:30 - 15:30
https://warmia.mazury.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
e-mail: kancelaria@umww.pl tel.: 61 626 66 66
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
https://www.umww.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
e-mail: gabinet.marszal@wzp.pl tel.: +48 91 48 07 285
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
http://wzp.pl/
Pobierz wniosek o kategoryzacje ZA DARMO!
Podaj swój adres e-mail - a my wyślemy do Ciebie odpowiedni wniosek!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych... czytaj więcej »